45818199

Privatdata

Privatinformasjon, revidert GDPR EU

 

Hos ELXO.no respekterer vi ditt privatliv, og vi ønsker å være helt
åpne omkring de opplysningene vi lagrer, hvordan de brukes, og hvornår
de slettes.

I forbindelse med EU's nye persondataregler (GDPR) har vi innført
en rekke nye tiltak, som du kan lese mer om her.

Aldri deling av data
La oss først slå fast at vi selvsagt aldri kunne drømme om å gi videre, eller videreselge våre verdifulle kundedata.

Forretningsbetingelser
Vi har laget denne tilføyelsen til våre forretningsbetingelser:

Persondata
Bestillerne står inne for at opplysningsplikten i henhold til persondatareglene, overfor de registrerte personer i det materiale som skal anvendes for ELXO's løsning, og etterfølgende oppbevaring av oppgaven hos ELXO er iakttatt.Databehandleravtaler
Over for våre kunder, altså deg, er der ikke behov for å utarbeide databehandleravtaler, da vi er dataansvarlige og ikke databehandlere.
Internt har vi naturligvis utarbeidet oversikt om kundedata og personaledata.

Din rett til sletting
Du kan til enhver tid bli slettet fra våre systemer,
akkurat som vi har utnevnt en dataansvarlig, som kan
besvare spørsmål.

Elxo Elektromateriell lagrer kun Navn, Adresse, Telefon og E-postadresse. Kunde kan slette alle sine data. 
Dine kundedata vil ikke bli solgt eller lånt eller på annen måte formidlet til noen andre. 

Ingen kredittkort data lagres på våre servere. Kunden har mulighet til å lagre disse på serverene til betalingstjenestene(SVEA, NETS etc), men disse er utenfår vårt ansvarsområde.  

 

Til toppen