45818199

RV-K Kabel

RV-K Kabel

RV-K-kabel passer for alle typer lavspenningsinstallajoner (LV) og industri, inkludert nett og bygningsinstallasjoner med en spenningsnivå på 600 / 1000V. 
Den høye fleksibiliteten gjør installasjonsprosessen betydelig lettere, og som et resultat er den spesielt egnet til bruk i vanskelige oppsett. 
 
Den kan graves direkte ned eller installert i rør og utendørs uten å kreve ekstra beskyttelse. RV-K-kabelen tåler fuktige forhold, inkludert total nedsenkning i vann.

RV-K KABELKONSTRUKSJON

DirigentFleksibelt kobber (klasse 5)
IsolasjonTverrbundet polyetylen (XLPE) Type DIX-3
OutersheathPolyvinylklorid (PVC) Type DMV-18


RV-K-kabel er produsert for å være flammehemmende i henhold til EN 60332-1, og har en temperatur på -15 o C til +90 o C.

Til toppen