45818199

Overspenningsvern

Overbelastningvern har vært påbudt i Norge siden 2010 i alle nye anlegg. Dersom man har inntak fra en stolpe(luftstrekk), er det nødvendig med et vern som tåler direkte lynnedslag, eller en tilleggs-beskyttelse i form av jordfeilbryter på 300mA.

Til toppen